23.1 Administrativt centrum för SciLifeLab i Uppsala

Del av Vetenskapsområdet för medicin och farmaci; Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, centrumbildningar mm

Besöksadress:
BMC
Husargatan 3
751 23 Uppsala
Postadress:
Box 3037
750 03 Uppsala
Webbsida:
https://www.scilifelab.se

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin