46.5 Inspektorskollegiet

Del av Intresseorganisationer och studentkårer

Varje studentnation har en inspektor och en proinspektor, som är universitetets representanter vid nationerna. Dessa samlas i Inspektorskollegiet och fungerar också som kontakter mellan universitetet och studentnationerna.

Stockholms nation

Inspektor

Tord Ekelöf

Institutionen för fysik och astronomi, FREIA

tord.ekelof@physics.uu.se

Proinspektor

Maria Aulén Thomsson

Uppsala kommun

maria.aulen-thomsson@telia.com

Uplands nation

Inspektor

Björn Victor

Institutionen för informationsteknologi, Datalogi

Bjorn.Victor@it.uu.se

Proinspektor

Sandra Friberg

Juridiska institutionen, civilrätt

sandra.friberg@jur.uu.se

Gästrike-Hälsinge nation

Inspektor

Anders Virtanen

Institutionen för cell- och molekylärbiologi, Mikrobiologi

Anders.Virtanen@icm.uu.se

Proinspektor

Ylva Hasselberg

Ekonomisk-historiska institutionen, Centrum för teknik- och vetenskapstudier

Ylva.Hasselberg@ekhist.uu.se

Östgöta nation

Inspektor

Pernilla Åsenlöf

Institutionen för neurovetenskap, fysioterapi

Pernilla.Asenlof@neuro.uu.se

Proinspektor

Carl Svernlöv

Baker Mckenzie

carl.svernlov@bakermckenzie.com

Västgöta nation

Inspektor

Bertil Wiman

Juridiska institutionen, finansrätt

Bertil.Wiman@jur.uu.se

Proinspektor

Margareta Svahn

Institutionen för nordiska språk

Margareta.Svahn@nordiska.uu.se

Södermanlands-Nerikes nation

Inspektor

Per Ström

Kommunikationsavdelningen, Enheten för ledningsstöd och samverkan

Per.Strom@uadm.uu.se

Proinspektor

Christer Henriksén

Institutionen för lingvistik och filologi, latin

Christer.Henriksen@lingfil.uu.se

Västmanland-Dala nation

Inspektor

Johan Tysk

Universitetsledningen och ledningsråd, Vicerektorer

johan.tysk@uu.se

Proinspektor

Katarina Barrling

Statsvetenskapliga institutionen

proinspektor@v-dala.se

Smålands nation

Inspektor

Mattias Dahlberg

Juridiska institutionen, finansrätt

Mattias.Dahlberg@jur.uu.se

Proinspektor

Louise Rügheimer

Kansliet för medicin och farmaci, enheten för utbildningsstöd

louise.rugheimer@uadm.uu.se

Göteborgs nation

Inspektor

Ingrid Helmius

Juridiska institutionen, rättsvetenskap

Ingrid.Helmius@jur.uu.se

Proinspektor

Cecilia Wassén

Teologiska institutionen, bibelvetenskap

Cecilia.Wassen@teol.uu.se

Kalmar nation

Inspektor

Maria Selmer

Institutionen för cell- och molekylärbiologi

Maria.Selmer@icm.uu.se

Proinspektor

Magnus Strand

Företagsekonomiska institutionen

Magnus.Strand@fek.uu.se

Värmlands nation

Inspektor

Lars Burman

Universitetsbiblioteket, Biblioteksledning

lars.burman@ub.uu.se

Proinspektor

Margareta Brattström

Juridiska institutionen, civilrätt

Margareta.Brattstrom@jur.uu.se

Norrlands nation

Inspektor

Cecilia Pahlberg

Företagsekonomiska institutionen

Cecilia.Pahlberg@fek.uu.se

Proinspektor

Maria Forsberg

Juridiska institutionen

Maria.Forsberg@jur.uu.se

Gotlands nation

Inspektor

Lars Magnusson

Ekonomisk-historiska institutionen

Lars.Magnusson@ekhist.uu.se

Proinspektor

Pär Ågerfalk

Institutionen för informatik och media

par.agerfalk@im.uu.se

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin