36.1 Institutionen för geovetenskaper

Del av Vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap; Geovetenskapliga sektionen

Har du frågor kring utbildningar, fristående kurser, registreringar, resultatrapportering och utbytesstudier? Kontakta vår Studentservice:

https://www.uu.se/institution/geovetenskaper/utbildning/studentservice

Fax:
018-471 25 92
Besöksadress:
Geocentrum, Villavägen 16
752 36 Uppsala
Postadress:
Villavägen 16
752 36 UPPSALA
Webbsida:
https://www.uu.se/institution/geovetenskaper
Prefekt:
Stf. prefekt:
Bitr. prefekt:
Administrativ chef:
Studierektor grund­nivå:
Studierektor forskar­nivå:
Katalog­ansvarig:
Webmaster:

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin