Anna Rutgersson

Akademiska meriter:
FD
CV:
Ladda ned CV

Kort presentation

Professor i meteorologi, med forskning som inriktar sig på interaktionen mellan hav (sjöar) och atmosfär och processer som påverkar turbulens i atmosfären samt utbyte mellan vatten och luft av impuls, värme, vattenånga och växthusgaser. Forskningsgrupp: www.geo.uu.se/awep.

Biografi

Interaktionen mellan hav och atmosfär är en viktig länk i klimatsystemet eftersom den beskriver skiljeytan mellan de två dominerande sfärerna. Utbyte av impuls (dvs. friktionen), värme, vattenånga såväl som andra gaser (t ex koldioxid) är av stor betydelse för såväl hav som atmosfär.

Forskningen som jag och min grupp (www.geo.uu.se/awep) bedriver bygger på att analysera mätningar och att utveckla och använda modeller. Med hjälp av mätningar och finskaliga modeller kan vi förstå och beskriva de processer som styr utbytet mellan hav (och sjöar) och atmosfär, samt turbulens i atmosfären. Med hjälp av ökad förståelse kan vi förbättra beskrivningarna (parameteriseringarna) av dessa processer i regionala och globala modeller som används för väderprognoser, klimatscenarier eller biogeokemi i haven.

Vi fokuserar bland annat på hur ytvågorna påverkar turbulens i atmosfären. Det är av stor betydelse eftersom atmosfärens turbulens påverkar bland annat omblandning, vind, gränsskiktets höjd samt ett stort antal sekundära parametrar.

Hav och sjöar är viktiga komponenter som sänka/källa för växthusgaser för atmosfären. Förståelse för de fysikaliska processer i ytan som påverkar utbytet är viktiga för att kunna göra scenarier för framtida koncentrationer i atmosfären, vilket är viktigt för att kunna beskriva globala klimatförändringar samt försurning av världshaven.

Pågående projekt

Publikationer

Urval av publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Konferenser

Rapporter

Dataset

Övrigt

Anna Rutgersson

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin