45 Uppsala universitet Invest AB

UU Invests uppgift är att på affärsmässiga grunder främja att kunskap och idéer inom, eller i samarbete med Uppsala universitet utvecklas kommersiellt. Detta kan ske i form av utvecklings- och/eller avknoppningsbolag som holdingbolaget stöttar med såddkapital och kompetens för att underlätta vägen mot en marknad. Tillsammans med forskare, stiftelser, bolag och privata ägare, äger UU Invest ett 40-tal startup-bolag som baseras på idéer från universitets olika vetenskapsområden. UU Invest AB ägs av staten och förvaltas av Uppsala universitet.

Besöksadress:
Dag Hammarskjölds v. 38, Innovation Hub
75183 Uppsala
Postadress:
Uppsala Science Park
751 83 UPPSALA
Webbsida:
https://uuinvest.se/

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin