Mimmie Willebrand

Professor vid Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri

Telefon:
018-611 52 32
E-post:
Mimmie.Willebrand@neuro.uu.se
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, Ing 10, entréplan
751 85 Uppsala
Postadress:
Akademiska Ingång 10, 3tr
751 85 Uppsala
Akademiska meriter:
Psykolog, MD PhD,

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin