Caisa Öster

Universitetslektor vid Institutionen för medicinska vetenskaper; Psykiatri

Telefon:
018-611 98 49
E-post:
caisa.oster@neuro.uu.se
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 10
Postadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 10, plan
751 85 UPPSALA
Akademiska meriter:
PhD MD, Docent

Kort presentation

Sjuksköterska specialiserad i psykiatrisk vård, PhD, Docent i vårdvetenskap, Excellent lärare

Biografi

Min forskning handlar om att utveckla metoder och interventioner relaterade till människors hälsa, livskvalitet, funktions- och aktivitetsförmåga. Främst inom psykiatrisk vård men även i efterförlopp efter svåra kroppsskador. Jag deltar i forskningsprojekt på flera institutioner med bland annat metodkunskap och kvalitativa analyser.

Jag undervisar i psykiatrisk omvårdnad, psykiska sjukdomar och psykisk ohälsa i ett flertal utbildningar och är kursledare och examinator i specialistsjuksköterskeinriktningen mot psykiatrisk vård. Dessutom undervisar jag i organisation och ledarskap samt samtalsfärdigheter. Jag har ett uppdrag som programansvarig för specialistsjuksköterskeprogrammet med 12 inriktningar och är ledamot av programkommittén för sjuksköterskeprogrammen. År 2019 blev jag antagen som excellent lärare.

Publikationer

Urval av publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin