Maria Hedefalk

Akademiska meriter:
FM, excellent lärare

Kort presentation

Maria Hedefalk är lektor i didaktik på institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier. Jag forskar om frågor som berör undervisning generellt men också specifikt om undervisning för hållbar utveckling i yngre åldrar i förskolan och grundskolan. Jag undervisar också på förskollärarprogrammet.

Nyckelord

  • education for sustainable development
  • esd
  • esdeve007

Publikationer

Urval av publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Kapitel

Konferenser

Maria Hedefalk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin