Cecilia Wejryd

Akademiska meriter:
TD, docent

Kort presentation

Sedan 2019 är jag professor i Kyrkohistoria. Min forskningsinriktning är svensk, nordeuropeisk och nordamerikansk genusmedveten 1800- och 1900-talskyrkohistoria med fokus på ”vanligt folks liv i kyrkan” och folkliga väckelsegrupper. Jag har också ägnat mig åt frågor om ledarskap i olika kyrkor. Under 2016 till 2019 bedrev jag forskning inom EU-projektet (HERA) ProNoLa. Två artiklar från det projektet publiceras snart. Under 2021 har jag mitt forskningsfokus på ostädade väckelser.

Biografi

Min forskningsinriktning är svensk, nordeuropeisk och nordamerikansk genusmedveten 1800- och 1900-talskyrkohistoria med fokus på ”vanligt folks liv i kyrkan” och folkliga väckelsegrupper. Jag har också ägnat mig åt frågor om ledarskap i olika kyrkor och kristna grupper. Under 2016 till 2019 bedrev jag forskning inom EU-projektet (HERA) ProNoLa. Dessförinnan avslutade jag ett VR-finansierat projekt med namnet ”Vi behöver ingen lag” som resulterade i boken Lagen, synden och väckelsen: åtta svenska väckelseledare och moderniteten (2017).

I viss mening var VR-projektet en fortsättning på min avhandling Läsarna som brände böcker (2002) om den särpräglade väckelsen kring Erik Jansson. Däremellan har jag bland annat skrivit Svenska kyrkans syföreningars historia från 1844 till 2003 (2005), genomfört ett par olika undersökningar om prästfruskap, undersökt väckelsens begränsade bemyndigande av kvinnor från 1830-talet och framåt samt skrivit en lärobok i svensk kyrkohistoria, Kyrka i Sverige (2012), tillsammans med Bertil Nilsson och Martin Berntsson.

Cecilia Wejryd

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin