Marie Chajara Svensson

Kommunikatör vid Matematiska institutionen; Administration

Telefon:
018-471 72 63
E-post:
marie.chajara.svensson@math.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 480
751 06 UPPSALA

Nyckelord

  • extern webb
  • intern webb
  • klarspråk
  • kommunikation
  • nyheter
  • studentinformation
  • studentrekrytering
  • utbildningsinformation
  • webbplatsansvarig
Marie Chajara Svensson

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin