Mattias Pirholt

Professor i litteraturvetenskap vid Institutionen för litteraturvetenskap och retorik

E-post:
mattias.pirholt@littvet.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 P
Postadress:
Box 632
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Disputerade 2005 (Uppsala), lärare och forskare i litteraturvetenskap. Specialområden: tyskt 1700-tal, Weimarklassicism, romantiken, Johann Wolfgang Goethe, Karl Philipp, Moritz, tyskt 1900-tal, Ingeborg Bachmann, amerikanskt 1900-tal, Southern Gothic.

Biografi

Forskningsintressen

Weimarklassicism, Johann Wolfgang Goethe, Karl Philipp Moritz, tysk romantik, begreppshistoria, tysk 1900-talslitteratur, Ingeborg Bachmann, amerikansk 1900-tals- och samtida litteratur, Southern Gothic

Pågående forskning

The Ethics of Southern Gothic: Wolfe, Faulkner, Wright, McCullers, and O'Connor

Examina

 • Fil. dr i litteraturvetenskap, Uppsala universitet, 2005.
 • Fil. lic. i litteraturvetenskap, Uppsala universitet, 2002.
 • Fil. mag. i litteraturvetenskap, Uppsala universitet. Kurser i filosofi, nordiska språk, estetik och grekiska, 2000.

Anställningar och uppdrag

 • Svenska litteratursällskapet i Finland, ledamot i vetenskapliga rådet, 2020–
 • Visiting scholar, Department of German, Slavic, Nordic, University of Wisconsin-Madison, 2019
 • Professor i litteraturvetenskap, Södertörns högskola, 2015–2023
 • Visiting professor, Matariki Fellow, Deutsches Seminar, Universität Tübingen, 2014–2015
 • Visiting scholar, Department of Philosophy, Columbia University, New York, 2014
 • Forskare, Uppsala universitet (Vetenskapsrådet), 2013–2015
 • Forskarassistent, Uppsala universitet (Vetenskapsrådet), 2008–2013.
 • Postdoktor, Peter-Szondi Institut für Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft, Freie Universität Berlin, 2006–2008.
 • Doktorand i litteraturvetenskap, Uppsala universitet, 2001–2005.

Stipendier och utmärkelser

 • Riksbankens Jubileumsfond (projektledare), 2017–2019
 • Vetenskapsrådet (anställning som forskare), 2013–2015
 • Vetenskapsrådet (anställning som forskarassistent), 2008–2012.
 • Svenska kulturfonden i Finland (forksningsmedel), 2007.
 • Wenner-Gren Stiftelserna (postdoktorsstipendium), 2006–2008.
 • Kungl. Vetenskapsakademien, Stiftelsen Hierta-Retzius fond för vetenskaplig forskning (forskningsmedel), 2006.
 • Birgit och Gad Rausings Fond för Humanistisk Forskning (forskningsmedel), 2006.
 • Humanistiska Vetenskaps-Samfundets arbetsstipendium för doktorander och nydisputerade doktorer (postdoktorsstipendium), 2006.
 • Svenska Akademien, Stina och Erik Lundbergs stiftelse (utmärkelse för avhandling), 2005.

Forskningsnätverk

 • Society for German Idealism and Romanticism (SGIR)
 • Society for the Study of Southern Literature (SSSL)
 • Society for the Study of the American Gothic (SSAG)
 • Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS)

Aktuella publikationer

"Beatrice Cenci’s Ghost: Ekphrasis, Spectrality, and the Art of Copying in Nathaniel Hawthorne’s The Marble Faun", Nineteenth-century Literature, 78, nr 3 (2023), s. 211-233

”Heimentlassung. Die Heimat und die Wüste in Ingeborg Bachmanns Todesarten-Projekt”, Heimat in Literatur und Kultur. Neue Perspektiven, red. Thorsten Carstensen & Oliver Kohns (Paderborn: Brill Fink, 2023), s. 153–169

”’Southern Living from a Bygone Time’. Gothic Spatialization of History in Gillian Flynn’s Sharp Objects”, Mississippi Quarterly 75, nr 4 (2022), s. 381–403

”Imagery, Irony, and Transcendence in Carl Jonas Love Almqvist’s The Queen’s Tiara”, Scandinavian Studies 94, nr 2 (2022), s. 196–220

”Imitation, Interest, and the Ethics of Imperfection in Karl Philipp Moritz’s Aesthetics, 1786–1788”, Monatshefte 113, nr 2 (2021), s. 263–285

”Goethe’s Exploratory Idealism”, Beyond Autonomy in Eighteenth-Century British and German Aesthetics, Routledge Studies in Eighteenth-Century Philosophy, red. Karl Axelsson, Camilla Flodin & Mattias Pirholt (New York & London: Routledge, 2021), s. 217–238, https://tandfbis.s3-us-west-2.amazonaws.com/rt-files/docs/Open+Access+Chapters/9780429330254_oachapter10.pdf

Beyond Autonomy in Eighteenth-Century British and German Aesthetics, Routledge Studies in Eighteenth-Century Philosophy, red. Karl Axelsson, Camilla Flodin & Mattias Pirholt (New York & London: Routledge, 2021), 312 s.

”’Allt gamla bekanta’. Reflektioner över Goethes italienska resa och konstverkets idé”, Luften så klar. Nordeuropeiska konstnärer och författare i Rom 1780–1950, red. Roland Lysell, Mattias Pirholt & Anna Smedberg Bondesson (Göteborg/Stockholm: Makadam, 2020), s. 17–30

Luften så klar. Nordeuropeiska konstnärer och författare i Rom 1780–1950, red. Roland Lysell, Mattias Pirholt & Anna Smedberg Bondesson (Göteborg/Stockholm: Makadam, 2020), 287 s.

”Disinterested Love. Ethics and Aesthetics in Karl Philipp Moritz’s ’Versuch einer Vereinigung aller schönen Künste und Wissenschaften unter dem Begriff des in sich selbst Vollendeten’”, Goethe Yearbook 27 (2020), s. 63–81

”Karl Philipp Moritz’ melankoliska blick och mötet med Italien”, Kulturmöten. Festskrift till Christine Farhan, red. Amelie Björck m.fl. (Huddinge: Södertörns högskola, 2020), s. 241–258

Grenzerfarhungen: Studien zu Goethes Ästhetik (Heidelberg: Winter Verlag, 2018)

”Walter Benjamins Ekphrasen des Alltags in Berliner Kindheit um 1900”, Das Abenteuer des Gewöhnlichen. Alltag in der deutschsprachigen Literatur der Moderne, Philologische Studien und Quellen 267, red. Thorsten Carstensen & Mattias Pirholt (Berlin: Erich Schmidt Verlag, 2018), s. 307–326

Media

Denna text finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

Bildningspodden #182: Romanticism: https://anekdot.se/bildningspoddavsnitt/romantiken/

Bildningspodden # 182: Romantiken

Ett samtal mellan Elisabeth Mansén och Mattias Pirholt om europeisk romantik.

https://anekdot.se/bildningspoddavsnitt/romantiken/

Publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Kapitel

Konferenser

Mattias Pirholt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin