Susanne Hetty

1:e Forskningsing vid Institutionen för medicinska vetenskaper; Klinisk diabetologi och metabolism

Telefon:
072-303 06 14, 070-425 05 62
Mobiltelefon:
072-303 06 14
E-post:
susanne.hetty@medsci.uu.se
Besöksadress:
Rudbecklaboratoriet hus R3, våning
Dag Hammarskjölds väg 20
75185 Uppsala
Postadress:
Rudbecklaboratoriet hus R3, våning
75185 Uppsala

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin