Erik Bengtson

Forskare i retorik vid Institutionen för litteraturvetenskap och retorik

E-post:
erik.bengtson@littvet.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 P
Postadress:
Box 632
751 26 UPPSALA
ORCID:
0000-0002-9427-4912

Kort presentation

Erik Bengtson är forskare i retorik vid Uppsala universitet, samt lektor i retorik vid Södertörns högskola. Eriks forskning bedrivs primärt inom det tvärvetenskapliga forskningsprojektet Miljöutfästelser inom energisystemet, där han arbetar med Oskar Mossberg (jur. dr. i civilrätt).

Biografi

Erik Bengtson är forskare i retorik vid Uppsala universitet, samt lektor i retorik vid Södertörns högskola. Eriks forskning bedrivs primärt inom det tvärvetenskapliga forskningsprojektet "Miljöutfästelser inom energisystemet", där han arbetar med Oskar Mossberg (jur. dr. i civilrätt).

Efter examen från Retorikkonsultprogramet (Södertörns högskola), samt magister/master studier vid Södertörn och Uppsala så arbetade Erik en kort tid på regeringskansliet, och därefter som adjunkt i retorik vid Södertörns högskola (2009-). Därefter fortsatte han med forskarstudier i Uppsala. Våren 2019 disputerade med avhandlingen The Epistmology of Rhetoric: Plato, Doxa and Post-Truth.

Eriks andra monografi (samförfattad med Oskar Mossberg) utkom på Palgrave MacMillan under 2023: The Virtues of Green Marketing: A Constructive Take On Coporate Rhetoric, och finns tillgänglig open access.

Erik medverkar också i avsnitt 18 av podcasten Klimatgap, samt i avsnitt 2 och 3 av podcasten Global Rhetorics.

Forskning

Forskningsintressen

Allmänna forskningsintressen

 • Företagsretorik
 • Semiotik
 • Politisk retorik
 • Retorisk argumentationsteori
 • Begreppshistoria
 • Ideologi/myter/doxa
 • Antik grekisk retorik
 • Digital humaniora

Särskilda forskningsintressen

 • Grön marknadsföring
 • Retorik kopplat till energisektorn
 • Retorik kopplat till klädbranschen
 • Ernst Cassirers Philosophie der Symbolischen Formen
 • Roland Barthes semiotiska tänkande
 • Klimatretorik
 • Bruket och betydelsen av begreppet ”doxa”
 • Retorikdiskussionen hos Platon och Isokrates.
 • Maskininlärning/AI och retorisk kritik

Pågående forskning

 • Den gröna marknadsföringens dygder (med Oskar Mossberg)
 • Miljöutfästelser inom energisystemet (med Oskar Mossberg)
 • AI-baserade språkmodeller och retorisk kritik (med Fredrik Wahlberg)

Media

Time & Truth with Frida Buhre & Erik Bengtson (Sweden)

The first of a two-part interview with Dr. Frida Buhre and Dr. Erik Bengtson, both scholars at Uppsala University in Sweden. They tackle rhetoric’s relationship with two big ideas: time and truth.

https://globalrhetorics.com/2020/05/22/time-truth-buhre-bengtson/

Publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Kapitel

Erik Bengtson

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin