Anders Gardikro

Kort presentation

Jag arbetar som chef för enheten för studieadministration som omfattar funktionerna antagning, examen, Ladok, stipendier och tillgodoräknanden

Anders Gardikro

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin