Gustaf Leijonhufvud

Forskare vid Konstvetenskapliga institutionen; Kulturvård

Telefon:
018-471 83 37
Mobiltelefon:
070-369 19 61
E-post:
gustaf.leijonhufvud@konstvet.uu.se
Besöksadress:
Campus Gotland, Cramérgatan 3
621 57 Visby
Postadress:
Uppsala universitet, Campus Gotland
621 67 Visby
ORCID:
0000-0002-2546-0981

Kort presentation

Biträdande prefekt och forskare i kulturvård vid Uppsala Universitet Campus Gotland.

Programansvarig för masterprogrammet i humaniora med inriktning Kulturarv och hållbarhet.

Min forskning handlar om långsiktigt hållbar förvaltning av kulturarv, med ett fokus på energi- och inneklimatfrågor. Jag är särskilt intresserad av hur forskning och praktik förhåller sig till varandra inom detta område.

Pågående forskning: www.sparaochbevara.se

Researchgate

Academia.edu

Nyckelord

  • cultural heritage
  • sustainable development

Publikationer

Urval av publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Kapitel

Konferenser

Rapporter

Övrigt

Gustaf Leijonhufvud

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin