Anne-Marie Landtblom

Professor emeritus vid Institutionen för medicinska vetenskaper; Neurologi

Telefon:
018-611 50 31
Mobiltelefon:
070-559 16 70
E-post:
anne-marie.landtblom@neuro.uu.se
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset
Postadress:
Akademiska sjukhuset, ing 85 plan 2
751 85 UPPSALA
Akademiska meriter:
MD PhD

Kort presentation

Professor emeritus i neurologi med specaliteter MS, sömnsjukdomar och epilepsi. Verksam även vid Hälsouniversitetet i Östergötland inkl. CMIV, bildmedicinskt center, med fokus på imaging särskilt magnetkameraforskning av narkolepsi, Kleine Levin syndrom (KLS), epilepsi och MS. Aktiviteter i kvalitetsregister: Svenska neuroregistret, i första hand Svenska narkolepsiregistret. Epidemiologisk forskning, särskilt om MS, t ex i den multinationella studien ENVIMS och studier av könskvot.

Publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Anne-Marie Landtblom

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin