Renita Sörensdotter

Universitetslektor vid Centrum för genusvetenskap

Besöksadress:
Villavägen 6
752 36 UPPSALA
Postadress:
Box 527
751 20 Uppsala

Kort presentation

Jag är fil dr i socialantropologi och docent i genusvetenskap. Mina forskningsintressen varierar empiriskt, men handlar på ett eller annat sätt om genus, sexualitet, klass, etnicitet, kropp och funktionsförmåga, vilket kan sammanfattas som ett normkritiskt intersektionellt perspektiv på det handlingsutrymme vi som människor får/tar oss beroende på kulturella normer. Min forskning har under senare år främst fokuserat på sexuell (o)hälsa. Jag har också ett intresse för zombiekultur.

Media

Några aktuella föreläsningar och intervjuer finns länkade till här. De berör framför allt vulvasmärtor, sex och normkritisk pedagogik.

Framtidens sex, RFSU Malmö, om vulvasmärtor

https://www.youtube.com/watch?v=v_eri5OPGio&t=4669s

Om lusten som del i feminismen i Ligga med P3:

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3940&artikel=6385456&playaudio=5638656

Om vulvasmärtor och sex för RFSU:
https://www.youtube.com/watch?v=EaApkH2X55Q

Om vulvasmärtor på Barnmorskepodden:

https://poddtoppen.se/podcast/1267325438/barnmorskepodden/85-vulva-smarta

Gästbloggande på Baking Babies:

https://bakingbabies.se/2019/12/18/vulvasmartor/

Normkritik i skolan:

https://urplay.se/program/191410-ur-samtiden-stockholm-pride-2015-vem-vinner-pa-normkritik

Normkritik, crip, kropp på KROPPSFUNKTION:

https://www.kroppsfunktion.com/projects/sorensdotter/

Publikationer

Urval av publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Kapitel

Renita Sörensdotter

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin