Per Lundkvist

Kort presentation

Klinisk forskare inom diabetes och endokrinologi.

2015-2019: Läkemedelsprövningar med SGLT2-hämmare och inkretinpreparat i fas III-IV vid diabetes typ 2 och övervikt. Disputation mars, 2019: Metabola och endokrina effekter av SGLT2-hämning. Handledare Jan W Eriksson.

2020:

- Hwassers pris samt pris för bästa avhandling vid Inst. för medicinska vetenskaper, UU.

- Ansluter till PO Carlssons forskargrupp, fokus insulinregeneration vid diabetes typ 1.

Per Lundkvist

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin