Martin Finné

Universitetslektor vid Kulturgeografiska institutionen

Telefon:
018-471 71 97
E-post:
martin.finne@kultgeog.uu.se
Besöksadress:
Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin