Vendela Zetterqvist

Adjungerad universitetslektor vid Institutionen för medicinska vetenskaper; Barn- och ungdomspsykiatri

E-post:
vendela.zetterqvist@neuro.uu.se
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 10
Postadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 10, plan
751 85 UPPSALA
ORCID:
0000-0003-1860-9589

Kort presentation

Psykolog, docent i klinisk psykologi. Kliniskt verksam vid barn- och ungdomspsykiatrin, Akademiska Sjukhuset.

Biografi

Min forskning handlar om psykologiska och kontextuella mekanismers roll vid kroppslig och psykiatrisk ohälsa. Psykologiska och kontextuella variabler kan fungera som risk- eller skyddsfaktorer vid utvecklandet och förvärrandet och somatiska och psykiatriska ohälsotillstånd. I min forskning försöker jag förstå hur dessa mekanismer verkar och hur de kan påverkas av psykologiska interventioner. De variabler jag framförallt intresserar mig för är undvikandebeteende, acceptans, psykologisk flexibilitet, känsloreglering och sömn. Den ohälsa jag huvudsakligen forskat på är tinnitus, kronisk smärta och barnpsykiatriska tillstånd. De psykologiska interventioner jag utformat och utvärderat är beteendeterapeutiska till sin inriktning.

Forskning

För närvarande har jag två pågående forskningslinjer.

Den ena rör risk- och skyddsfaktorer för barnpsykiatriska tillstånd med fokus på sömn och känsloreglering. Denna forskning sker vid Uppsala Universitet i forskargrupp Barn-och ungdomspsykiatri.

Den andra rör psykologiska mekanismer och psykologisk behandling vid långvarig smärta och i den forskningslinjen är jag knuten till Karolinska Institutet, forskargrupp Wicksell.

En tidigare forskningslinje rörde psykologiska mekanismer och psykologisk behandling vid tinnitusbesvär. I den forskningen var jag knuten till Linköpings Universitet och de studierna syns inte i publikationslistan nedan då de publicerades innan jag blev anknuten till Uppsala Universitet.

Media

Publikationer

Urval av publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Vendela Zetterqvist

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin