Nicole Ovesen

Forskare vid Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

E-post:
nicole.ovesen@nck.uu.se
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 17
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala

Affilierad Forskare vid Centrum för genusvetenskap

E-post:
nicole.ovesen@gender.uu.se
Besöksadress:
Villavägen 6
752 36 UPPSALA
Postadress:
Box 527
751 20 Uppsala
Nicole Ovesen

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin