Olof Wadell

Universitetslektor vid Företagsekonomiska institutionen; Professorer, lärare, forskare

Telefon:
018-471 13 65
E-post:
olof.wadell@fek.uu.se
Besöksadress:
Ekonomikum
Kyrkogårdsgatan 10, ingång C
751 20 UPPSALA
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA
Akademiska meriter:
FD
Olof Wadell

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin