Alessandro Nobile

Forskningsassistent vid Institutionen för ekologi och genetik; Växtekologi och evolution

E-post:
alessandro.nobile@ebc.uu.se
Besöksadress:
Evolutionsbiologiskt Centrum (EBC)
Norbyvägen 18 D
Postadress:
Norbyvägen 18 D
752 36 UPPSALA

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin