Ekta Vats

Biträdande universitetslektor vid Institutionen för informationsteknologi; Systemteknik

Telefon:
018-471 34 40
E-post:
ekta.vats@it.uu.se
Besöksadress:
Hus 10, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 337
751 05 UPPSALA
Akademiska meriter:
Docent

Kort presentation

Jag är biträdande universitetslektor i maskininlärning samt Beijerforskare vid Beijerlaboratoriet för AI-forskning. Dessutom är jag vetenskaplig ledare för forskningsgruppen Uppsala Vision, Language and Learning där vi bygger grundläggande AI/ML-metoder inom datorseende och språkmodellering för att tackla akuta samhällsutmaningar.

Nyckelord

 • artifical intelligence
 • computer vision
 • data science
 • deep learning
 • digital humanities
 • ethical ai
 • handwritten text recognition
 • human action recognition
 • image analysis
 • language modeling
 • large language models (llm)
 • machine learning
 • natural language processing
 • ocr

Forskning

Vår forskning är tvärvetenskaplig och kollaborativ, och spänner över ämnen som stora språkmodeller, datorseende, text/bild/videoklassificering, OCR, HTR, mänsklig handlingsanalys och NLP (sentimentanalys, Named Entity Recognition).

Forskningsgrupp: Uppsala Vision, Language and Learning

Publikationer

Urval av publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Konferenser

Ekta Vats

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin