Miia Bask

Universitetslektor FD, Docent vid Sociologiska institutionen; Lärare och forskare

Telefon:
072-999 97 83
Mobiltelefon:
072-999 97 83
E-post:
miia.bask@uu.se
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3H
Postadress:
Box 624
751 26 UPPSALA
Akademiska meriter:
FD, Docent
CV:
Ladda ned CV
ORCID:
0000-0003-4749-8750

Kort presentation

 • FD i sociologi 2008 (Umeå universitet)
 • Docent i socialpolitik 2015 (Åbo Akademi, Finland)
 • Forskningsprofessor 2016-2018 (NOVA, Oslo Metropolitan University, Norge)
 • Medlem i rådet av redaktörer för tidskriften Sociology (British Sociological Association)
 • Studierektor i sociologi på grund- och avancerad nivå
 • Styrelseledamot i Sveriges sociologförbund

Nyckelord

 • computational social science
 • inequality
 • quantitative methods
 • social exclusion
 • social policy
 • social stratification

Biografi

Miia Bask är universitetslektor i sociologi och docent i socialpolitik. Hon är en kvantitativ sociolog som forskar om social stratifiering och ojämlikhet. Basks doktorsavhandling handlade om socialt utanförskap i Sverige och då speciellt hos individer med invandrarbakgrund och tillhörande olika familjetyper. Hennes forskning som postdoktor rörde sambandet mellan utbrändhet i skolan och avbrott från skolan, internaliserade och utåtagerande problembeteende hos ungdomar, föräldrars utbildningsrelaterade förväntningar och deras förhållande till den uppnådda utbildningsnivån samt teoretiskt och metodologiskt orienterade studier kring ojämlikhetsskapande mekanismer.

Se min hemsida för min CV.

Se Google Scholar för citeringar av min forskning.

Publikationer

Urval av publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Kapitel

Konferenser

Rapporter

Miia Bask

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin