Mimmi Wänn

Doktorand vid Institutionen för medicinska vetenskaper; Klinisk Mikrobiologi

E-post:
mimmi.wann@uu.se
Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 38
Postadress:
Klinisk Mikrobiologi, Hub
Dag Hammarskjölds väg 38
751 85 Uppsala

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin