Linda Jacobsson

Kort presentation

Jag jobbar som ekonom och ansvarar för

Grundutbildningen 130
Scilife 13020
MS-faciliteten 13040
Organsik kemi 13060
NMR 13061

Linda Jacobsson

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin