Kim Kultima

Universitetslektor vid Institutionen för medicinska vetenskaper; Klinisk kemi

E-post:
kim.kultima@medsci.uu.se
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 61, 3 tr
Postadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 61
751 85 Uppsala
Kim Kultima

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin