Lukas Nakamura

Doktorand vid Matematiska institutionen; Geometri och fysik

Telefon:
018-471 32 77
E-post:
lukas.nakamura@math.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 480
751 06 UPPSALA
Lukas Nakamura

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin