Tommie Petersson

Kort presentation

Jag är doktorand i utbildningssociologi, ansluten till forskarskolan Assessment of Knowledge in Educational Systems (ASSESS) och medlem i Uppsala Studies of History and Education (SHED). Min undervisning bedrivs på de olika lärarutbildningarna och i ämnena praktisk- och teoretisk filosofi samt utbildningssociologi.

Nyckelord

  • betyg
  • filosofididaktik
  • kvantitativa metoder
  • utbildningshistoria

Biografi

Jag är legitimerad gymnasielärare och har mångårig erfarenhet som lärare i sociologi, filosofi, historia och religionskunskap. Vidare har jag författat högstadieläromedel inom SO-ämnena för Bonnier Education AB. Jag har även skrivit kursboken Filosofididaktik - Filosofiundervisning i teori och praktik (2021) riktad till filosofilärarstudenter. Sedan 2015 har jag också varit verksam som lärarutbildare och jag var tidigare anställd som adjunkt i pedagogik på Lärarutbildningen vid Södertörns högskola. Understundom engagerar jag mig i den offentliga utbildningsdebatten.

Forskning

Mina forskningsintressen är centrerade kring skolprestationer och betygsresultat kopplat till frågor om fördelning och social differentiering i relation till framväxande skolmarknader.

Publikationer

Urval av publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Konferenser

Övrigt

Tommie Petersson

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin