Eva Regårdh

Projektledare

Telefon:
018-471 33 65
Mobiltelefon:
070-425 03 71
E-post:
eva.regardh@kemi.uu.se
Besöksadress:
Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 538
751 21 Uppsala

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin