Simon Cervenka

Professor vid Institutionen för medicinska vetenskaper; Psykiatri

E-post:
simon.cervenka@neuro.uu.se
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 10
Postadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 10, plan
751 85 UPPSALA

Kort presentation

Jag är professor i psykiatri vid Uppsala Universitet och överläkare inom verksamhetsområde psykiatri, Uppsala Akademiska sjukhus. I min roll arbetar jag med forskning, undervisning och träffar patienter.

Nyckelord

  • clinical research
  • molecular imaging
  • psychiatry
  • psychosis
  • schizophrenia

Biografi

Läkarexamen, Uppsala Universitet 1999

Legitimerad läkare 2002

Med Dr, Karolinska Institutet 2008

Specialist i psykiatri 2009

Docent i psykiatri, Karolinska Institutet 2016

Forskning

Min forskning handlar om de biologiska processer som ligger bakom symtomen vid psykiatriska sjukdomstillstånd, med särskilt fokus på psykos och schizofreni. Det långsiktiga målet är att utveckla nya diagnostiska metoder och behandlingar.

Psykossjukdomar drabbar människor tidigt i livet, och orsakar stort lidande och ofta en uttalad funktionsnedsättning. Med nuvarande behandlingsmöjligheter är det endast en minoritet av patienterna som återhämtar sig. Det föreligger ett akut behov av nya behandlingar, som inte bara dämpar symptomen utan förändrar sjukdomsförloppet. Våra psykiatriska sjukdomstillstånd är till sin natur heterogena, därför behöver vi även hitta metoder för att välja rätt behandling till rätt patient, i rätt skede. Detta kräver en bättre förståelse av de underliggande sjukdomsmekanismerna.

En central metod i min forskning är positronemissionstomografi (PET), som gör det möjligt att mäta biokemiska markörer i den levande hjärnan. Jag är också del i samarbetsprojekt där vi använder strukturell och funktionell magnetkamera (MRI) och biomarkörer i blod och cerebrospinalvätska (CSF). De biologiska måtten korreleras med detaljerad klinisk fenotypning, inklusive olika mått på kognitiv funktion. Kliniska studier görs i nära samarbete med vården.

Vissa forskningsfrågor kräver stora stickprov för att kunna besvaras på ett robust sätt. Jag är aktivt engagerad i projekt som sammanför PET-data från olika forskningscentra, och har bidragit till storskaliga samarbeten kring olika MRI-undersökningar. En viktigt mål är att gå från diagnos-baserade analyser till att identifiera mekanistiskt informativa markörer med klinisk nytta.

Kontakta mig gärna om du är intresserad av att arbeta med oss!

Publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Kapitel

Simon Cervenka

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin