Markus Sjölén

Kort presentation

Jag doktorerar inom forskningsprojektet Det öppna samhället.

I min forskning intresserar jag mig för hur sociala och politiska attityder påverkas av oro för upplevda hot och/eller samhällsproblem.

Publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Kapitel

Markus Sjölén

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin