Ask Ellingsen

Kort presentation

Jag är intresserad av den matematiska formuleringen av grundläggande fysik. Mitt doktorandprojekt handlar om kvantmekaniska system av identiska partiklar. Speciellt studerar jag anyoner, en klass av partiklar som uppvisar exotiskt statistiskt beteende.

Jag tillhör forskningsgruppen Analys och partiella differentialekvationer.

Min tjänst sponsras delvis av Centrum för interdisciplinär matematik, och min handledare är Douglas Lundholm.

Nyckelord

  • analysis
  • anyons
  • mathematical physics
  • quantum physics
  • quantum statistics

Biografi

  • 2022 - nutid: Doktorand vid Uppsala universitet.
  • 2021 - 2022: Doktorand vid Stockholms universitet.
  • 2020 - 2021: Amanuens vid KTH.
  • 2014 - 2020: Student på civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik vid KTH. Försvarade mitt examensarbete den 30:e juni 2020.

Forskning

Mitt doktorandprojekt handlar om den matematiska beskrivningen av anyoner, en typ av kvasipartiklar som uppkommer i vissa lågdimensionella system (1 och 2 dimensioner). Anyoner är intressanta för att de uppvisar fraktionell (eller mellanliggande) kvantstatistik. Traditionellt brukar partikelarter kunna delas in i två grupper efter sina statistiska egenskaper: bosoner och fermioner. På 70- och 80-talen insåg man att i låga dimensioner finns det teoretiskt en uppsjö av andra, mer exotiska möjligheter. Dessa går under samlingsnamnet anyoner.

I mitt projekt vill jag studera både den grundläggande matematiska beskrivningen och klassifikationen av olika typer av anyoner, samt tänkbara tillämpningar. Öppna frågor spänner från att beräkna grundtillståndsenergin för en anyongas, till att lista ut hur man kan använda anyoner för att bygga topologiska kvantdatorer.

Ask Ellingsen

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin