Andreas Rovio

Kort presentation

Mitt avhandlingsprojekt syftar till att förstå hur spel uttrycker mening och påverkar våra föreställningar, övertygelser och värderingar.

Andreas Rovio

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin