Christopher Vainesworth

Doktorand vid Konstvetenskapliga institutionen

E-post:
christopher.vainesworth@konstvet.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken,
Thunbergsvägen 3H
752 38 UPPSALA
Postadress:
Box 630
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Doktorand vid Konstvetenskapliga institutionen sedan januari 2023. Mitt forskningsfält är arkitektur- och bebyggelsehistoria, social- och kvinnohistoria. Jag har en masterexamen från 2014 och en kandidatexamen från 2012 i Konstvetenskap från Uppsala universitet, och en masterexamen i Arkivvetenskap från Stockholms universitet. Jag har jobbat med byggnadsritningar som arkivarie vid Stockholms stadsarkiv sedan 2015. Forskningsprojekt om kvinnor i egenskap av byggherrar i Stockholm 1725–1874.

Nyckelord

  • architectural history
  • architecture
  • arkitektur
  • arkitekturhistoria
  • bebyggelsehistoria
  • gender
  • historia

Forskning

Mitt avhandlingsprojekt behandlar kvinnor i egenskap av byggherrar i Stockholm 1725–1874. Bland 13 000 bygglovsritningar mellan 1713–1874 finns ca 550 kvinnor med ca 650 tillhörande bygglovsritningar med start 1725. Kvinnorna som bygger nytt, bygger om eller bygger till kommer från vitt skilda samhällsklasser och uppför alltifrån uthus med avträden och stall, till kägelbanor, lusthus, bostadshus, bryggerier eller rum för att hyra ut.

Christopher Vainesworth

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin