Viveca Sjöstedt

Kort presentation

Biografi

Doktorand i projektet "Hållbar eller segregerad? Energigemenskaper för en bred hållbar energiomställning”. Projektet startade i september 2021. Det är finansierat genom ett anslag på 8 miljoner kronor från Formas. Projektet är planerat att vara klart i mitten av 2025.

Viveca Sjöstedt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin