Rutger Laterveer

Doktorand vid Institutionen för medicinska vetenskaper; Klinisk diabetologi och metabolism

E-post:
rutger.laterveer@uu.se
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 40, 5 tr
751 85 UPPSALA
Postadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 40, 5 tr
751 85 Uppsala

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin