Hanna Mogensen

Kort presentation

PhD i Epidemiologi och legitimerad sjuksköterska med intresse för registerbaserad epidemiologisk forskning.

  • PhD i Epidemiologi (Avhandlingens titel: Socioeconomic factors and childhood cancer: Survival and long-term consequences), Karolinska Institutet (2022)
  • MSc Folkhälsovetenskap med inriktning mot epidemiologi, Karolinska Institutet (2014)
  • BSc i Omvårdnad och Legitimerad Sjuksköterska, Uppsala Universitet (2009)
  • Klinsk erfarenhet som sjuksköterska inom Onkologi, samt Öron, Näsa, Hals-vård

Forskning

Min epidemiologiska forskning fokuserar primärt på cancer hos barn, tonåringar och unga vuxna, samt rollen av socioekonomiska och sociodemografiska faktorer. Som postdoktor i professor Ingrid Glimelius grupp studerar jag bland annat socioekonomiska aspekter av överlevarskap bland tonåringar och unga vuxna som haft cancer.

Hanna Mogensen

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin