Jesper Olsson

Professor i litteraturvetenskap vid Institutionen för litteraturvetenskap och retorik

E-post:
jesper.olsson@littvet.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 P
Postadress:
Box 632
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Jag är professor i litteraturvetenskap. Min forskning kretsar kring förhållandet mellan litteratur, konst och medier – från grammofoner till digitala nätverk – och om medier som ekologier och infrastrukturer i kultur, samhälle och vardagsliv.

Nyckelord

  • cybernetik
  • ljud
  • mediearkeologi
  • medieekologi
  • poesi
  • postdigital

Biografi

Jag disputerade i litteraturvetenskap 2005 vid Stockholms universitet med avhandlingen Alfabetets användning. Konkret poesi och poetisk artefaktion i svenskt 1960-tal. Min post doc inleddes vid University of California, Davis (2007–2008) och ägnades åt bandspelaren som estetisk teknologi. Därefter var jag verksam som akademiforskare vid Stockholms Universitet 2008–2011 innan jag hösten 2011 anställdes som LiU Research Fellow vid Linköpings universitet, där jag bildade forskningsgruppen LMI (Litteratur, medier, informationskulturer). Jag blev 2015 lektor vid LiU, 2016 biträdande professor och 2018 professor i språk och kultur med inriktning mot litteraturvetenskap och mediehistoria. Jag har bland annat lett ett VR-forskningsprojekt om digitaliseringens effekter på svensk litteratur (2013–2018) och var under åren 2017–2019 programchef för det internationella interdisciplinära forskningsprogrammet The Seed Box. A Mistra-Formas Environmental Humanities Colllaboratory. Jag har även engagerat mig i frågor om humaniora som kunskapsfält och var under åren 2013–2017 medlem i tankesmedjan Humtank. Under 2021–2023 var jag verksam som proprefekt för forskning vid Institutionen för kultur och samhälle vid LiU. Internationella gästforskarvistelser: SUNY/Buffalo, NY, 1998–1999 (som doktorand), Getty Research Institute 2010 och Leuphana-universitetet 2022; 2009–2010 var jag under kortare perioder gästlärare vid universitetet i Vilnius. Jag är även verksam som litteraturkritiker, bland annat i Svenska Dagbladet, och var tidigare med och grundade och verkade som redaktör för tidskriften OEI.

Forskning

Min forskning handlar om skärningspunkterna mellan litteraturens, konstens och mediernas historier. Under senare år har jag även ägnat mig åt frågor om teknologi, miljö och ekologi inom litteratur och konst. En tonvikt i min forskning har legat på modernistisk, avantgardistisk och samtida litteratur. För närvarande avslutar jag ett projekt om "teknoekologier" i litteraturen från 1960-talet till idag och har 2023–2024 påbörjat två större forskningsprojekt om ljudinspelningar av poesi och om den postdigitala boken i Sverige, och ska just inleda ett kortare projekt om mediehistoriska perspektiv på dagens "läskris".

"'Hallå där, nu suckar jag.' Om ljudinspelning i svensk poesi" (2023–2026) finansieras av Vetenskapsrådet, mer information här: https://www.uu.se/institution/litteraturvetenskap-och-retorik/forskning/forskningsprojekt/halla-dar-nu-suckar-jag-om-ljudinspelning-i-svensk-poesi.

"Sid(o)spår: svenska böcker i det postdigitala tillståndet" finansieras av Ridderstads stiftelse. Mer information här: https://www.uu.se/institution/litteraturvetenskap-och-retorik/forskning/forskningsprojekt/sidospar-svenska-bocker-i-det-postdigitala-tillstandet.

"Vad är det bra? Läsning, skönlitteratur och kunskapsbildning i en digital medieekologi", finansieras av Demokrati och högre utbildning, Uppsala universitet. Mer information här: https://www.uu.se/institution/litteraturvetenskap-och-retorik/forskning/forskningsprojekt/vad-ar-det-bra-for-lasning-skonlitteratur-och-kunskapsbildning-i-en-digital-medieekologi.

Media

– Litteraturkritik i Svenska Dagbladet (www.svd.se)

– Presentation i podden Allt du velat veta av min senaste bok, Postdigital litteratur (2022): https://poddtoppen.se/podcast/1038870950/allt-du-velat-veta/407-om-postdigital-litteratur-med-jesper-olsson

– Mikroessäer om fiske och litteratur i Sveriges Radio P1, Fiska för livet, del 1–6: https://sverigesradio.se/fiska-for-livet (del av ett essäprojekt om fiskar, fiske, litteratur och filosofi).

Publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Kapitel

Rapporter

Övrigt

Jesper Olsson

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin