Roujman Shahbazian

Biträdande universitetslektor vid Sociologiska institutionen; Lärare och forskare

E-post:
roujman.shahbazian@uu.se
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3H
Postadress:
Box 624
751 26 UPPSALA
ORCID:
0000-0003-2611-0198

Kort presentation

Roujman Shahbazian är bitr. universitetslektor i sociologi. Han är programsamordnare för programmet med inriktning mot personal och arbetslivsfrågor (PA-programmet) vid Uppsala Universitet.

Shahbazians forskning är fokuserad på social skiktning, ojämlikhet och familjesociologi. Han är affilierad forskare vid Institutet for Social Forskning (SOFI), Stockholms Universitet, och Münchens Ludwig-Maximilian-Universitet (LMU).

Nyckelord

  • inequality
  • social stratification

Biografi

Shahbazian är för närvarande involverad i två tvärvetenskapliga projekt. Den första om könsskillnader i lön och karriärer, med betoning på köns(a)typiska yrken, som är ett FORTE finansierad projekt, dnr: 2023-00034 (med bl.a. C. Magnusson, E. Bihagen och J. Westerman). Den andra om karriärer på den svenska arbetsmarknaden från 1960-talet och framåt, som är ett VR finansierad projekt, dnr: 2020-02538 (med E. Bihagen, K. Halldén och J. Westerman). Han är också inblandad i ett samarbete med M.H. Sepahvand som fokuserar på Burkina Faso och individers attityder till risktagande.

Han har också deltagit i ett forskningsprojekt om inkomstskillnader över arbetslivet. Mer specifik, att studera betydelsen av klass, kön och kompetens för livstidsinkomter, som var ett FORTE finansierad projekt, dnr: 2018-00532 (med E. Bihagen, A. Böhlmark och S. Kjellsson).

Shahbazian har varit gästforskare vid bland annat European University Institute (EUI), LIVES Center vid Lausannes universitet (UNIL), och Collegio Carlo Alberto vid Turin.

Publikationer

Urval av publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Rapporter

Övrigt

Roujman Shahbazian

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin