Faris Devic

Amanuens vid Juridiska institutionen; Amanuenser

E-post:
faris.devic@jur.uu.se
Besöksadress:
Trädgårdsgatan 1 och 20, Västra Ågatan 26
Postadress:
Box 512
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Fördjupningskursamanuens för Internationell skatterätt, Rätt och välfärd, Arvsrätt och EU Criminal Law.

Biografi

Fil.kand med huvudområdet sociologi från GU. I mitt examensarbete från 2021 undersökte jag konceptet "kollektivt beteende" som en förklaring till gruppers irrationella handlande, särskilt på finansmarknaden. För närvarande är jag student på Juristprogrammet vid Uppsala universitet.

Intresserad av samhälleliga och historiska perspektiv på juridiken.

Faris Devic

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin