Marzena Norling

Projektkoordinator vid Institutionen för organismbiologi; Människans evolution

E-post:
marzena.norling@ebc.uu.se
Besöksadress:
Evolutionsbiologiskt Centrum EBC
Norbyvägen 18 A
Postadress:
Norbyvägen 18 A
752 36 Uppsala

Kort presentation

Jag är erfaren och allsidig internationell forskning- och projektkoordinator, forskningsrådgivare och mötesarrangör med kompetens inom kommunikation och grafiskformgivning.

Nyckelord

  • center for the human past
  • communication
  • coordination
  • events
  • graphic design
  • human evolution
  • human past
  • project administrator
  • project coordination
  • research adviser
Marzena Norling

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin