Mikael Elinder

Akademiska meriter:
Fil dr, docent
CV:
Ladda ned CV

Kort presentation

Jag är docent och lektor vid Nationalekonomiska institutionen, Uppsala universitet. Jag är även affilierad med Uppsala Center for Fiscal Studies (UCFS) och Institutet för Näringslivsforskning (IFN).

Min forskning kan beskrivas som tillämpad med tvärvetenskapliga inslag och har huvudsakligen en empirisk inriktning. Några av mina intresseområden är: hälsoekonomi, arv och gåvor, väljarbeteende, privatekonomi, bostadsmarknaden och pensioner.

Se även min personliga hemsida eller google scholar.

Nyckelord

  • behavioral economics
  • bequests
  • household finances
  • pensions
  • public economics
  • public policy

Publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Kapitel

Rapporter

Mikael Elinder

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin