Jonas Lindström

Forskare vid Historiska institutionen

Telefon:
018-471 15 59
E-post:
Jonas.Lindstrom@hist.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 A
Postadress:
Box 628
751 26 UPPSALA
Akademiska meriter:
FD

Kort presentation

Forskare och docent i historia med inriktning på sociala och ekonomiska relationer i det tidigmoderna samhället. Arbetar inom projektet Gender and Work.

Nyckelord

  • agricultural and rural history
  • database
  • early modern history
  • gender history
  • social history

Biografi

Gymnasielärare i historia och filosofi 2002
Filosofie doktor i historia vid Uppsala universitet 2008
Docent i historia vid Uppsala universitet 2020

Projektforskare vid Historiska institutionen sedan 2009

Forskningsledare samt ansvarig för databasen GaW inom projektet Gender and Work sedan 2017

Forskning

Min forskning har framför allt handlat om sociala och ekonomiska relationer bland människorna på landsbygden i det tidigmoderna Sverige. Viktiga teman är och har varit resursfördelning och ojämlikhet, sociala och geografisk rörlighet samt arbetsdelning och försörjning.

Sedan 2010 har jag deltagit i forskningsprojektet Gender and Work, vars syfte är att öka kunskapen om kvinnors och mäns arbete i äldre tid. I projektets nuvarande fas studerar vi könsarbetsdelningens förändring under 1700- och 1800-talen. Jag har också studerat ekonomiska och sociala skillnader mellan bönder under 1600- och 1700-talen (doktorsavhandlingen Distribution and differences från 2008) samt förhållandena bland de obesuttna före 1750 (t.ex. "Labouring poor in early modern Sweden?" och "Interdependent living").

Tillsammans med Karin Hassan Jansson har jag skrivit boken Horet i Hälsta, som utifrån ett rättsfall behandlar relationer inom hushållet under sent 1600-tal.

Därtill har jag intresserat mig för teoretiska och metodologiska frågor inom historievetenskapen och bland annat skrivit om mikrohistoria ("Pigan i fadersväldet") och källkritik (Fantastiska verb), samt medverkat i utvecklingen av den verbinriktade metoden och databasen GaW (t.ex. "Making verbs count"). I samarbete med forskare från andra discipliner har jag också deltagit i utvecklandet av digitala metoder för analys av historiskt källmaterial ("HistSearch" och "Neural Ctrl-F").

Jag har även undervisat om teoretiska frågor och metod (introduktionsmomentet på Historia A, teori på Historia C, handskriftsläsning på C- och masternivå), samt i historiedidaktik.

Publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Kapitel

Konferenser

Rapporter

Dataset

Jonas Lindström

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin