Inger Sundström Poromaa

Professor i obstetrik och gynekologi vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa; Reproduktiv hälsa

E-post:
inger.sundstrom@uu.se
Besöksadress:
MTC-huset, Dag Hammarskjölds väg 14B, 1 tr
752 37 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA

Kort presentation

Professor, prefekt och verksam vid det tvärvetenskapliga forskningscentret Womher Women's Mental Health during the Reproductive Lifespan, centrum för kvinnors psykiska hälsa

Biografi

Det övergripande målet med min forskargrupps studier är att studera hur könshormoner påverkar CNS funktioner som kan relateras till ångest och depression, samt det omvända, hur reproduktiva händelser under en kvinnas liv påverkar hennes risk att drabbas av ångest och depression. De flesta studier beskrivs i bättre detalj av mina medarbetare, men sammanfattningsvis rör vi oss mellan genexpressionsstudier av placenta hos deprimerade/SSRI behandlade gravida kvinnor till imagingstudier av patientgrupper som genomgår stora hormonella förändringar eller påverkas negativt av kvinnliga könshormoner.

Publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Kapitel

Inger Sundström Poromaa

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin