Berit Thoudal

Kort presentation

Legitimerad sjuksköterska (88), Medicine magisterexamen, huvudämne: vårdvetenskap (02) och Magisterexamen i folkhälsa, vård och omsorg (07).

Kursledare i termin 2 och 3 på sjuksköterskeprogrammet. Studierektor i termin 1-4.

Biografi

Jag blev anställd på Uppsala universitet 2003. Jag arbetar som universitetsadjunkt med klinisk tjänstgöring och har min kliniska tjänstgöring inom Hematologi, 50C på Akademiska sjukhuset. Arbetar som lärare inom sjuksköterskeprogrammet och då främst som kursledare i termin 2, 3 och 6. Är också studierektor i termin 1-4. Undervisningsområden är omvårdnad och medicinsk vetenskap samt handleder C-uppsatser. Är bitr. programansvarig för sjuksköterskeprogrammet.

Mina intresseområden är bland annat handledning och sjuksköterskans omvårdnadsdokumentation. Jag arbetar aktivt för att utveckla VFU handledning för sjuksköterskestudenter. Har arbetat som mentor för nyutexaminerade sjuksköterskor (04-09) och arbetat i olika projekt. Satt i styrgruppen för projektet Klinisk Praktik, Landstinget i Uppsala län (99-00) och var med i arbetsgruppen för delprojektet Alternativ/komplement till Klinisk Praktik (00). Varit med och utvecklat det nya sjuksköterskeprogrammet som startade HT14.

Berit Thoudal

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin