Camilla Eriksson

Kort presentation

Arbetar 50% med avhandlingsproduktion, främst monografiavhandlingar.

50% med formgivning och grafisk support för Universitetsbiblioteket.

ARBETSPLATS:

Carolina Rediviva

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin