Erika Bridell

Forskningsassistent vid Institutionen för ekologi och genetik; Erkenlaboratoriet

E-post:
Erika.Bridell@ebc.uu.se
Besöksadress:
Norra Malmavägen 45
761 73 NORRTÄLJE
Postadress:
Norra Malmavägen 45
761 73 NORRTÄLJE

Kort presentation

Jag arbetar som forskningsassistent på Erkenlaboratoriet sedan 2008. Mina arbetsuppgifter är främst vatten-och sedimentkemiska analyser, provtagningar och växtplanktonanalys, inom laboratoriets ackrediterade verksamhet.

Erika Bridell

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin