Frida Svedbergh

Ekonom vid Institutionen för ekologi och genetik

Telefon:
018-471 28 67
E-post:
frida.svedbergh@ebc.uu.se
Besöksadress:
Evolutionsbiologiskt Centrum EBC
Norbyvägen 18 D
Postadress:
Norbyvägen 18 D
752 36 Uppsala

Nyckelord

  • genetik och patologi evolutionsbiologi intendenturen lagerträdet ebc

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin